Published on 18 Nisan 2018 by

Hz.İsa (A.S) Film

İsa (as), Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hz. İsa (a.s), Batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört veya beş sene kadar önce doğmuştur. Yine Batılı tarihçilere göre Hz. İsa (a.s) Romalıların elinde bulunan Yahudiye’de Romalılardan Tiberius iktidarı döneminde otuz yaşlarına doğru peygamberliğini insanlara bildirdi. Önce Celile’de sonra Kudüs’te insanları hak dine davet etti. Yahudilerin dinini ikmal, onların dine kattıklarını düzeltmek için gönderilen Hz. İsa (a.s) kendisine indirilen İncil adlı kutsal kitapta bunu şöyle anlatır

İyi Seyirler

Category

Add your comment

Your email address will not be published.